Zobacz więcej

Łączniki implantowe indywidualne – optymalna estetyka

21 maj 2019
łączniki implantowe

łączniki implantowe indywidualne „ATLANTIS” na modelu roboczym szczęka górna (wykonują je tylko 3 laboratoria na Świecie)

 

Posted in Wydarzenia

Facebook