Zobacz więcej

korekta koloru zęba

Wykonano 4 pojedyczne korony pełnoceramiczne w systemie Cerec na jednej wizycie .

Facebook