Zobacz więcej

Ubytki przyszyjkowe, diastemia

Pacjent K.A. lat 25

Zęby nr 12,13 – ubytki przyszyjkowe, diastemia (przestrzeń) między zębami „12” a „13”

Facebook