Zobacz więcej

Odłamanie częściowe korony zęba

Pacjent G.K. lat 10

Ząb nr 11 po urazie mechanicznym nastąpiło odłamanie częściowe korony zęba

Facebook